Zorgverbetering

Het Zwarte Gat ontwikkelt samen met het onderzoeksinstituut IVO en Resultaten Scoren de zorgstandaarden Alcohol en Opiaten. Deze zorgstandaarden beschrijven de zorg die nodig is voor mensen met (beginnende) alcoholproblemen en opiaatverslaving, gezien vanuit de persoon waar het om gaat. Het beschrijft de norm waaraan goede zorg voor een bepaalde aandoening minimaal moet voldoen. Bestaande richtlijnen, wetgeving en kwaliteitsindicatoren zijn de basis voor deze zorgstandaarden. De zorgstandaarden worden gezamenlijk ontworpen door cliënten en hun naasten, professionals en wetenschappers.

Daarnaast werken we mee aan de ontwikkeling van de modules Herstelondersteunende Zorg (HOZ), Stigma,  EPA (Ernstige Psychische Aandoening) en de multidisciplinaire richtlijn drugs (MDR). Wat dit voor de cliënten betekent lees je onder zorgstandaarden.

De zorg is vraag gestuurd en de regie ligt bij de cliënt, waardoor kwaliteitsverbetering plaats vindt. Dit leidt tot een andere, nieuwe vorm van zorg.

 

Reacties zijn gesloten.