Zorgstandaarden

Alcohol en Opiaten

Het bieden van goede zorg aan mensen met een alcoholverslaving of heroïneverslaving houdt meer in dan alleen een effectieve behandeling van de verslaving. Iemand die verslaafd is raakt vaak veel kwijt, zoals werk of een partner. Voor een breed herstel – dus ook maatschappelijk en persoonlijk herstel – is een goede samenwerking tussen zorgverleners (bijvoorbeeld huisarts en een behandelaar in de verslavingszorg), andere hulpverleners (zoals het wijkteam) en naasten nodig. De Zorgstandaard Alcoholverslaving en de Zorgstandaard Opiaatverslaving laten zien hoe vroegsignalering, behandeling, zorg en actief herstel voor mensen met (beginnende) verslaving vanuit dit perspectief kunnen worden vormgegeven. Begin 2017 zijn de zorgstandaarden gereed.

 

Reacties zijn gesloten.