Wat doen we

We zijn een hele actieve club en houden ons onder andere bezig met:

*Inbreng van het cliëntenperspectief bij Verslavingskunde Nederland. Dus wij laten de stem van de cliënt horen, vanuit onze eigen ervaring.

*We zijn sinds dit voorjaar officieel lid-organisatie MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Daarmee zijn we onderdeel van een breed platform en wordt de verbinding gemaakt met andere cliëntenorganisaties, die zich bezig houden met ggz en psychische gezondheid.

*We werken namens cliënten mee aan de totstandkoming van  zorgstandaarden zoals alcohol en drugs.

*We zijn actief in kennisontwikkeling en kennisdeling (o.a. themadagen). Dat doen we onder meer door deel te nemen in de programmalijnen van Verslavingskunde Nederland.

*Deelname aan (internationaal) wetenschappelijk onderzoek

 

Wat gaan we komende tijd doen?

 *Doorgaan met onze primaire taak: de belangen van de cliëntenraden behartigen.

*Wij zijn samen met MIND en de initiatiefnemer van de website MIND Verslaving. Hierin werken we ook samen met Stichting Naast.

MIND Verslaving is een website voor cliënten, naasten en andere geïnteresseerden. We gaan niet overdoen wat anderen al goed doen, dit wordt een website over verslavingsproblemen en herstel vanuit clientenperspectief.

We gaan op 16 oktober van start en beginnen met een basis website. Die wordt vervolgens stap voor stap uitgebreid en verbeterd.

Volgend jaar gaan we ook een project uitvoeren voor kinderen van ouders met een verslavingsprobleem. Dit wordt een hands-on project om kinderen de kans te geven er even uit te breken. Hoe en wat zijn precies zijn we nu aan het bedenken, ook weer samen met anderen.

Themabijeenkomsten

Het Zwarte Gat organiseert drie maal per jaar themabijeenkomsten. Denk hierbij aan thema’s als wat heb je nodig voor je herstel. Daarnaast zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van zorgstandaarden Alcohol en Opiaten, modulen Herstelondersteunende Zorg en Stigma. M.D.R. Drugs (Multi Disciplinaire Richtlijn niet opiaten).

Ontwikkeling standaarden

Wil je meedoen in de ontwikkeling van standaarden en dergelijke of deelnemen aan onze themabijeenkomsten meld je dan aan bij secretariaat@hetzwartegat.nu.

Wat zijn standaarden, MDR en modules? Waarom is het belangrijk om als cliënten hierbij betrokken te zijn? Ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis zijn noodzakelijk en gelijkwaardig aan elkaar. Deze drie kennisbronnen versterken elkaar.

De stichting Het Zwarte Gat houdt zich bezig met diverse zaken en is opgeschreven in het werkplan HZG 2015.

Handvest van Maastricht

Werken aan zorgstandaarden

Samenwerkingen

 

Reacties zijn gesloten.