Stigma

Over stigma

Een psychische aandoening treft bijna de helft van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven. Denk bijvoorbeeld aan borderline, depressie, angststoornis of autisme. Toch rust hierop nog een groot taboe. Ook is discriminatie aan de orde en bestaan er veel vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. We noemen dit stigma.

Stigmatisering is een proces waarin een groep personen negatief wordt gelabeld, veroordeeld en uitgesloten. Dit gebeurt op grond van gemeenschappelijke, afwijkende kenmerken en/of gedragingen die angst of afkeer oproepen. Degenen met de psychische aandoening worden hiervoor verantwoordelijk gehouden. Vaak is sprake van overdrijving.

Ook wordt het gedrag van één of enkele individuen representatief geacht voor de hele groep

SOORTEN STIGMA

Stigma is een krachtig negatief sociaal stempel. Het beïnvloedt de manier waarop mensen zichzelf zien en worden gezien, ingrijpend. We maken onderscheid tussen:

  • Publiek stigma: verzamelnaam voor stigmatisering vanuit de maatschappij.
  • Zelfstigma of geïnternaliseerd stigma: de gestigmatiseerde past de – veronderstelde – negatieve oordelen van anderen toe op zichzelf en houdt deze voor waar.
  • Structureel stigma: stigma verankerd in cultuur en wet- en regelgeving.

Bron: https://www.samensterkzonderstigma.nl/wat-is-stigma/over-stigma/   13 mei 2017.

Verslaving

Stigmatisering, leidend tot uitsluiting en zelfstigmatisering kom je net zo zeer als hiervoor beschreven is bij verslaving tegen. Bij drugsverslaving komt daar nog een ernstig structureel stigma bij door het verbod van het bezit en gebruik van drugs, dat alleen door het gedoogbeleid een beetje wordt verzacht. Dat het desondanks een heel ernstig stigma blijft blijkt ook wel uit onze gevangenispopulatie. Wat te denken van het gebruik van het woord junk om iemand mee aan te duiden?

Ook in de zorg zijn er veel vooroordelen. Die beginnen met de ontkenning dat de ontkenning dat iemand meer is en meer kan dan patiënt te zijn. Daarom ook spreken we liever van iemand met verslavingsproblemen dan van een verslaafde.

Het is belangrijk dat ieder ruimte eist om zijn of haar talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten in de samenleving.

 

Reacties zijn gesloten.