Handvest van Maastricht

In totaal 30 voorzitters van Raden van Bestuur en van Cliëntenraden hebben hun handtekening gezet onder Het Handvest Maastricht. In dit handvest (een raamovereenkomst) komen de bestuurders en cliëntenraden van 15 instellingen met elkaar overeen dat met ingang van 1 januari 2010 op het terrein van:

1. Maatschappelijk herstel en Kwaliteit van leven

Van begin tot eind de herstelaanpak, gericht op maatschappelijk herstel en kwaliteit van leven, als uitgangspunt gehanteerd wordt

2. Ervaringskennis

Ervaringskennis wordt erkend als derde kennisbron, naast wetenschappelijke en professionele kennis

3. De Proeftuin

In De Proeftuin praktijken worden ontwikkeld waarin activiteiten en projecten ten dienste van herstel worden beproefd. Om het bovenstaande tot een succes te maken wordt het reguliere overleg tussen cliëntenraden en bestuurders gebruikt.

Daarnaast werken de instellingen samen in het netwerk van directeuren Verslavingszorg en de cliëntenraden binnen het Kennisnetwerk Het Zwarte Gat. Het netwerk van directeuren Verslavingszorg en het Kennisnetwerk Het Zwarte Gat zullen nader gaan samenwerken. Daarnaast zal ieder koppel van bestuurder en cliëntenraad voor 1 april 2010 afspraken maken hoe verdere invulling gegeven zal worden aan het Handvest van Maastricht.

 

ondertekening Handvest van Maastricht

Ondertekening ‘Handvest van Maastricht’ 2010

V.l.n.r.: Marleen Barth (voorzitter GGZ Nederland), Ruud Rutten (directie Tactus VZ tekent namens netwerk VZ instellingen), Jos Oudebos en Reinier Schippers (Het Zwarte Gat)

 

 

 

Reacties zijn gesloten.