Missie en visie van Stichting het Zwarte Gat

De cliëntbeweging ontwikkelde een visie op de kwaliteit van de Nederlandse verslavingszorg. Deze luidt kort gezegd: de behandeling is redelijk goed, maar daarna val je in een zwart gat.

Een uitgebreide versie van ons visiedocument vind je hier.

 

N I E U W S B E R I C H T – 12  juni 2019

Kwaliteit van leven en middelengebruik in de forensische zorg

Middelengebruik in de forensische GGZ is een gevoelig onderwerp. Alcohol en/of drugs gebruiken mag niet maar veel patiënten verlangen er wel naar. De manier waarop de behandelstaf omgaat met dit gegeven is van invloed op de kwaliteit van leven. Alleen straffen heeft volgens behandelaren weinig zin maar gebruik toestaan kan ook niet zomaar. Delictrisico en de veiligheid op de afdeling wegen zwaar. Een kwestie dus waar elke uitweg nadelen heeft. Middelengebruik is bovendien een heikele kwestie omdat de forensische zorg onder een vergrootglas ligt van politiek en samenleving.

Stichting het Zwarte Gat is partner in een door Kwaliteitsnetwerk Forensische Zorg (KFZ) gefinancierd project dat het spanningsveld onderzoekt tussen het beleid rondom middelengebruik enerzijds en het verbeteren van de kwaliteit van leven in de forensische GGZ anderzijds. In dit project kijken daarvoor naar enkele aanbevelingen uit een studie naar kwaliteit van leven (Schel e.a. 2017). Zo is het niet verstandig, zegt deze studie, om de nadruk te leggen op straffen, wel om de nadruk te leggen op het belonen van abstinentie. Maatwerk is een andere aanbeveling; niet totaal verbieden, maar kijken naar individuele behoeften en mogelijkheden, rekening houdend met de risico’s.

‘Producten’

Samen met de partners brengen we thema’s rondom dit onderwerp in kaart. We zullen situatie- of casusbeschrijvingen maken die behulpzaam zijn bij het bespreken van dit spanningsveld én bij het vinden van een werkbare aanpak. Sommige kwesties zullen onoplosbaar blijken in andere kwesties zit waarschijnlijk meer lucht. Onderdeel van het project is het opstellen van een advies op afdelingsniveau en kliniekniveau: hoe kunnen we de stoornis in het middelengebruik behandelen én de kwaliteit van leven verbeteren? Het uiteindelijke ‘product’ van dit project is een handelingsprotocol waarmee de werkvloer in veelvoorkomende gevallen uit de voeten kan.

Tactus Verslavingszorg verzorgt de coördinatie van dit project, het IVO onderzoekt de dilemma’s en leidt een Community of Practice waarin de projectpartners hun kennis en ervaring bundelen om te komen tot een advies en handelingsprotocol.

Naast Tactus Verslavingszorg werken we in dit project samen met: Transfore, Van Mesdagkliniek, Novadic-Kentron en NISPA.

Contactpersoon:

Hendrik Hartevelt – 06 28685766

 

 

P E R S B E R I C H T – 1 november 2018

 

Mensen die hun alcoholverslavingsprobleem hebben overwonnen maken zich grote zorgen over kabinetsplannen rond blurring

Vanmorgen was op RTL Nieuws een stuk waarin in de kop gesproken wordt over “betuttelende plannen” voor alcohol en roken. Eerder deze week werden bij RTL Late Night ook uitspraken gedaan dat het zogenaamde blurring (wijntje bij de boekhandel, kapper, notenbar, enz.) toch zou moeten kunnen. Cliëntenorganisatie Stichting het Zwarte Gat, de cliëntenorganisatie in de verslavingszorg, is geraakt door de wijze en toon waarop in deze discussie wordt gedacht en gesproken. Alcoholverslaving is een ernstige verslaving, die gepaard gaat met veel persoonlijk, sociaal en maatschappelijk leed. Denk daarbij aan de negatieve invloeden op kinderen, familie- en naasten en bijvoorbeeld vereenzaming. Niet alleen in het nu, juist ook naar de toekomst toe. Denk ook aan de flinke kosten aan behandeling en ondersteuning.

“Dit akkoord gaat over positieve gezondheid en zo ook problematisch alcoholgebruik. Het laat mensen in de steek die problemen hebben met alcoholgebruik, of zich daar nog niet van bewust zijn. Jaarlijks melden zich 82.000 mensen met een verslavingsprobleem, daarnaast is er een onbekend aantal dat ooit een probleem met hun alcoholgebruik heeft gehad. Schuld, schaamte en onmacht vormen vaak drempels om hulp te gaan zoeken. “Voor de meeste mensen die ooit een probleem hebben gehad met hun (overmatige) consumptie, geldt dat de confrontatie met alcohol een dagelijkse uitdaging is, zegt Hendrik Hartevelt (vicevoorzitter van Stichting het Zwarte Gat). De politiek zou hier meer oog voor moeten hebben. “Ik heb het tijdens mijn eigen behandeling meegemaakt dat mensen tijdens een wandeling van slag raakten bij het op straat zien liggen van een leeg bierblikje of zelfs een enkele bier-dop. Het water begon hen in de mond te lopen. Wat zal een onverwacht aanbod van een drankje in een “gewone winkel” dan wel niet teweegbrengen”.

Stichting het Zwarte Gat maakt zich ook zorgen over de invloed van blurring op de jongere generaties, die hiermee de indruk krijgen dat alcohol bij de normale dagelijkse bezigheden hoort. “Op verslaving rust een enorm taboe. Veel mensen zullen zich er niet over uitspreken. 78% van de bevolking vindt het niet normaal dat er bij de kapper gedronken moet kunnen worden (GFK onderzoek, 2016)”.

“Ik heb moeders horen vertellen dat hun 8-jarig zoontje vroeg om een alcoholvrij biertje. Mam, daar zit toch geen alcohol in…”, aldus Hendrik Hartevelt.

Stichting het Zwarte Gat hoopt dat de partijen aan tafel van het preventieakkoord en de kabinetscoalitie haar mening meenemen in hun overwegingen, en dat ze bij het nemen van besluiten ook aandacht heeft voor de groep die minder zichtbaar en hoorbaar is in de discussie.

Als laatste, er was ooit een campagne die luidde “Drank maakt meer kapot dan je lief is!” Hoe staat het nou met het historisch perspectief van de lui die nu aan de knoppen draaien?

 

Noot voor de redactie:

Bij vragen kunt u contact opnemen met Hendrik Hartevelt, vicevoorzitter cliëntenorganisatie

Stichting het Zwarte Gat op nummer 06-2868 5766

Reacties zijn gesloten.