Stigma

Samen met LPGGZ, Stichting Samen Sterk Zonder Stigma, Rob Giel onderzoekscentrum, IVO, Ypsilon, Leger des Heils, HEE, NIP, NVVP, POH-GGZ, NVVA, V&VN, Tilburg University Tranzo, ZN en Divoso werken we aan de module Destigmatisering.

Het doel van het project is het vervaardigen en opleveren van een generieke module om stigmatisering van mensen met een (ernstige) psychische aandoening te voorkomen en tegen te gaan.

De module brengt Nederlandse en buitenlandse interventies in kaart en doet concrete aanbevelingen aan GGz-hulpverleners, ervaringsdeskundigen en hulpverleners. We praten over de implementatie en uitvoering van (kosten-)effectieve interventies en methodieken om publiek stigma, zelfstigma en stigmatisering in de hulpverlening te bestrijden.

De module zal concrete aanwijzingen geven over hoe antistigmaprogramma’s. Deze programma’s zullen effectief en duurzaam op lokaal niveau worden georganiseerd en ingebed. Het zal relevante kwaliteitsindicatoren voor antistigma activiteiten benoemen. De module zal aansluiten bij de stoornisspecifieke zorgstandaarden en bij de kwaliteitscriteria van het toetsingskader van het Nationaal Kwaliteitsinstituut.

De verwachting is dat we medio september 2016 het project afgerond hebben en de module Destigmatisering staat.

 

Reacties zijn gesloten.