Home

header 1

header 2

header 3

header 4

header 5
header 6

link naar pagina

Welkom bij Stichting het Zwarte Gat.

Wij houden ons bezig met herstelondersteunende zorg na een verslaving.

Stichting het Zwarte Gat bestaat tien jaar. Wij zijn ontstaan vanuit cliëntenraden bij verslavingszorg instellingen met als doel goede zorg.

Wij richten ons inmiddels op alle mensen met een verslavingsprobleem en hun naasten en familieleden.  In 2010 hebben wij met het Handvest van Maastricht het Maatschappelijk Herstel tot speerpunt benoemd. De inzet van ervaringskennis is daarbij cruciaal.

 

Stichting het Zwarte Gat springt in de bres voor de kinderen!

Dit jaar gaat Stichting het Zwarte Gat specifiek actie ondernemen om kinderen van ouders met een verslavingsprobleem te ondersteunen.

Het belangrijkste speerpunt is om deze kinderen te helpen veerkrachtig te worden en te blijven.

Samen met andere partijen worden concrete acties georganiseerd om kinderen te ondersteunen. Het gaat naar schatting om toch zeker 50.000 kinderen. Natuurlijk is daarvoor geld nodig. Uw bijdrage is van groot belang. U kunt doneren op bankrekening:

NL10 ABNA 0456 3150 55 t.n.v. Stichting het Zwarte Gat, o.v.v. kinderen

Niemand kiest voor een verslaving! Laat het kind daar niet de dupe van zijn!! Steun ons project.

Informatiebron van de cijfers en gegevens: Trimbos Instituut

Reacties zijn gesloten.